หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยขุนราม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ
อบต.ห้วยขุนราม
อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
 
 
NEWS
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขุนราม ต.ห้วยขุนราม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ยินดีให้บริการคะ
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
 
วิสัยทัศน์ อบต.ห้วยขุนราม


“พัฒนาท้องถิ่นน่าอยู่ แหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์
ส่งเสริมชุมชนอยู่ดีมีสุขบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
 
 
พันธกิจ
 
 
พัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง
 
สนับสนุนและส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ ลดรายจ่าย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
 
ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ขนมธรรมเนียมและจารีตประเพณีที่ดีงาม
 
เสริมสร้างสุขภาพอนามัยและพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข
 
ส่งเสริมและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมให้มีคุณภาพ
 
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและสนับสนุนการมีส่วนรวมของชุมชน
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคน
แนวทางการพัฒนา

แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา

แนวทางพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตของประชาชน

แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แนวทางส่งเสริมสุขภาพการกีฬา นันทนาการ และการสาธารณสุข

แนวทางส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กลุ่มแม่และเด็ก เยาวชน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยง
และกลุ่มผู้ป่วยเอดส์,เรื้อรังที่อยู่ในพื้นที่

แนวทางสงเคราะห์ผู้ประสบภัยและเดือดร้อนในชุมชน

แนวทางเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินประชาชน

แนวทางการสร้างภูมิคุ้มกันในด้านยาเสพติดให้กับเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและการบริการ
ประชาชนโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
แนวทางการพัฒนา

แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้านการเมือง การปกครอง การบริหารแก่ประชาชน

แนวทางการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นและระบบบริหารจัดการ
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางการพัฒนา

แนวทางส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางส่งเสริมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา

แนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการกำจัดขยะอย่างถูกสุขลักษณะ

แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
 
 
 
 
     
         
 
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 18220
  โทรศัพท์ : 036-704-024 โทรสาร : 036-704-024
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขุนราม
  จำนวนผู้เข้าชม 9,277,795 เริ่มนับ 22 พ.ย. 2562
  จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 083-062-2652
Line id : 0830622652
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10