หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยขุนราม
ศาสนสถานในตำบล
ห้วยขุนราม
แหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาว
การเลี้ยงวัวนมในตำบล
ห้วยขุนราม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในตำบล
ห้วยขุนราม
อบต.ห้วยขุนราม
อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
1
2
3
4
5
 
 
นายมานพ มั่นเจริญ
นายก อบต.ห้วยขุนราม
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
www.huaikhunram.go.th
ติดต่อ
อบต.
โทร : 036-704-024
  ศูนย์ดำรงธรรม
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขุนรามได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้น เพื่อใช้เป็นสื่อกลาง
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์
ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ประชาชน
มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป
 
 
 
NEWS
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขุนราม ต.ห้วยขุนราม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ยินดีให้บริการคะ
 
  กิจกรรม อบต.  
  Activities  
  กิจกการสภา  
  Council  
 
 
 
 
   
 
 
 
ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
- อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - [ 22 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 10 
 
   
 
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
- อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง - [ 22 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 15 
 
   
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 


ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ย. 2562 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน จำนวน ๕ โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพ [ 13 พ.ย. 2562 ]ซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟส่องสว่างสาธารณะในตำบลห้วยขุนราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 พ.ย. 2562 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 พ.ย. 2562 ]ทรายอะเบท และน้ำยาพ่นหมอกควัน [ 6 พ.ย. 2562 ]ซื้อเครื่องออกกำลังกาย หมู่ที่ ๕ บ้านหนองปีกนก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 พ.ย. 2562 ]ซื้อเครื่องออกกำลังกาย หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองมะค่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 พ.ย. 2562 ]จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนบ้านสวนมะเดื่อ ประจำเดือน พฤ [ 31 ต.ค. 2562 ]จ้างค่าซ่อมเเซมบำรุงและรักษายานพาหนะ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ต.ค. 2562 ]จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนบ้านหนองปีกนก ประจำเดือน พฤศ [ 31 ต.ค. 2562 ]จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนบ้านคลองกลุ่ม ประจำเดือน พฤศ [ 31 ต.ค. 2562 ]จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนบ้านซับโศก ประจำเดือน พฤศจิก [ 31 ต.ค. 2562 ]จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนวัดสี่ซับศรีเจริญธรรม ประจำเ [ 31 ต.ค. 2562 ]จ้างซ่อมเเซมเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ต.ค. 2562 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุเครื่องเเต่งกาย สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ต.ค. 2562 ]ซื้อเอ็นตัดหญ้าและจานตัดหญ้าพร้อมจานยึดเอ็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ต.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ต.ค. 2562 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอ [ 25 ต.ค. 2562 ]ซื้อกล่องพลาสติกอเนกประสงค์ ความจุ ๑๐๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ต.ค. 2562 ]จ้างจ้างเหมาจัดทำเว็บไซต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ต.ค. 2562 ]

 
   
 
 
 
 
  วีดิทัศน์  
  Video  
 
กระดานสนทนา
   
 
เว็บไซต์ อบต.ห้วยขุนราม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (22 พ.ย. 2562)    อ่าน 72  ตอบ 0  
 
   
 
SERVICE
ช่องทางการให้ความช่วยเหลือ
เพื่อประโยชน์และความสะดวกสบาย
ให้แก่ประชาชน
Service guide
คู่มือประชาชน
Knowledge
Management
Tax
คำแนะนำภาษี
Survey
กรอกแบบสอบถาม
ประมวลผล
การสำรวจ
 
ข่าวสารภายนอก
 
 
 
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
 
   
 
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 2 เพิ่มเติม (เดือนมกราคม 2563) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว250 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ม.ค. 2563 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 2 เพิ่มเติม (เดือนมกราคม 2563) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว249 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ม.ค. 2563 ]
การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว0533  [ 27 ม.ค. 2563 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีปรับปรุงรอบเดือนเมษายน 2561 สน.บถ. มท 0809.4/ว2  [ 27 ม.ค. 2563 ]
การดำเนินโครงการยกระดับการพัฒนาการให้บริการภาครัฐแก่นิติบุคคลแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Central Biz Box) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว248 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 27 ม.ค. 2563 ]
แนวทางการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว247  [ 27 ม.ค. 2563 ]
การลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคของหน่วยงานภาครัฐ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.4/ว240  [ 24 ม.ค. 2563 ]
ขอความร่วมมือดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กสธ. มท 0819.3/ว235  [ 24 ม.ค. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์แจ้งสถานศึกษาขยายเวลาการบันทึกแบบรับรองผลการพิจารณาเพื่อรับเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว238 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 ม.ค. 2563 ]
ซักซ้อมแนวทางการสนับสนุนการดำเนินโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว226 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 ม.ค. 2563 ]
การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.3/ว208 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 ม.ค. 2563 ]
หลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการมอบรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา และนักเรียน ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 กศ. มท 0816.3/ว225  [ 24 ม.ค. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจ้างจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบ้ติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 รุ่นที่ 21-25 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว236 [รายชื่อ]  [ 24 ม.ค. 2563 ]
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2563 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 กค. มท 0803.4/ว222  [ 23 ม.ค. 2563 ]
การเตรียมการจัดพิธีเปิดโครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครบรอบ 1 ปี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พร้อมกันทั่วประเทศ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว0408 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ม.ค. 2563 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนมกราคม 2563 ให้แก่ อปท. ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว223 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ม.ค. 2563 ]
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณภัยแล้งเพิ่มเติม ปี 2563 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว211  [ 23 ม.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.2/990-1064 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ม.ค. 2563 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการแต่งตั้งตัวแทนหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย (e-Withholding Tax) สำหรับส่วนราชการที่ใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ กค. มท 0803.3/ว218 [เอกสารแนบ]  [ 23 ม.ค. 2563 ]
การดำเนินโครงการยกระดับการพัฒนาการให้บริการภาครัฐแก่นิติบุคคลแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Central Biz Box) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว210  [ 22 ม.ค. 2563 ]
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ.  [ 22 ม.ค. 2563 ]
ขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว195 [รายชื่อจังหวัด]  [ 22 ม.ค. 2563 ]
ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง การประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตในการสรรหา สน.บถ.  [ 22 ม.ค. 2563 ]
โครงการอบรมเชิงปฏฺบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว85 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]  [ 21 ม.ค. 2563 ]
แนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว196  [ 21 ม.ค. 2563 ]
 
   
   
 
ที่ ลบ 0023.2/ว 1903 แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี (ก.อบต. จังหวัดลพบุรี) ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 [ 25 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 187 
ที่ ลบ 0023.2/ว 1904 แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี (ก.ท.จ.ลพบุรี) ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 [ 25 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 145 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี (ก.ท.จ. จังหวัดลพบุรี) ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2562  [ 12 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 199 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี (ก.อบต.จังหวัดลพบุรี) ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2562  [ 12 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 137 
ที่ ลบ 0023.5/ว 1818 เรื่อง โอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ [ 4 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 66 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี (ก.อบต.จังหวัดลพบุรี) ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 [ 6 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 382 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี (ก.ท.จ.ลพบุรี) ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 [ 6 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 300 
ที่ ลบ 0023.5/ ว 1406 เรื่อง การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า) [ 13 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 72 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี (ก.ท.จ.ลพบุรี )ครั้งที่ 8/2562 [ 26 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 781 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี (ก.ท.จ.ลพบุรี) ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 [ 25 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 382 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี (ก.ท.จ.ลพบุรี )ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 [ 25 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 263 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี (ก.อบต.จังหวัดลพบุรี) ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 27 มถุนายน 2562 [ 28 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 271 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี (ก.ท.จ.ลพบุรี) ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 [ 27 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 154 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี (ก.ท.จ.ลพบุรี) ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 [ 26 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 134 
การจัดทำโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ [ 5 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 54 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี (ก.อบต.จังหวัดลพบุรี) ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 [ 31 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 116 
ขอเชิญชวนพิจารณาคัดเลือกนักบริหารฯ [ 21 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 51 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี (ก.อบต.จังหวัดลพบุรี) ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 [ 30 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 96 
ที่ ลบ 0023.5 /ว 4058 ด่วนที่สุด เรื่องยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมหรือเงินทุนสำรองเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 5 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 67 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี (ก.อบต.จังหวัดลพบุรี)ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 [ 29 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 91 
 
   
   
 
ทต.ลำนารายณ์ การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลลำนารายณ [ 28 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองรี [ 28 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.บ่อทอง พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบร [ 28 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.บ่อทอง กิจกรรมวัดเด็ก ประจำปี 2563 [ 28 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.บ่อทอง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนต [ 28 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.ดีลัง ประกาศเทศบาลตำบลดีลัง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกต [ 28 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 25 
อบต.โคกกะเทียม ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่ [ 28 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.เขาพระยาเดินธง ประกาศเรียกประชุมสภา ทต.เขาพระยาเดินธง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 [ 28 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 5 
ทต.ลำนารายณ์ ตรวจเยี่ยมศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิเทศบาลตำบลลำนารายณ์ [ 28 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.ลำนารายณ์ พิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลลำนารายณ์คัพ [ 28 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.ลำนารายณ์ โครงการสานใจหนึ่งเดียวสร้างความสามัคคีปรองดอง [ 28 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.ลำนารายณ์ จับสลากแบ่งสายการแข่งขันฟุตบอล ๑๑ คน [ 28 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.ลำนารายณ์ การนิเทศและติดตามศูนย์ยุติธรรมชุมชน [ 28 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.ลำนารายณ์ ลงพื้นที่ตรวจสอบทางเท้าเปิดพื้นที่การจราจรบริเวณหลังป้ายไฟวิ่ง [ 28 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.ลำนารายณ์ มอบของขวัญวันเด็กให้น้องๆ [ 28 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
 
   
 

น้ำตกสวนมะเดื่อ
 
  ผลิตภัณฑ์  
   
  สถานที่สำคัญ  
   
 
 
สำรวจความคิดเห็น
   
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ห้วยขุนราม พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
   
Google Earth
แผนที่ดาวเทียม
Naxsolution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
สายตรงปลัด
 
โทร : 036-704-024
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 18220
  โทรศัพท์ : 036-704-024 โทรสาร : 036-704-024
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขุนราม
  จำนวนผู้เข้าชม 38,935 เริ่มนับ 22 พ.ย. 2562
  จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-704-024
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10