หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยขุนราม
ศาสนสถานในตำบล
ห้วยขุนราม
แหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาว
การเลี้ยงวัวนมในตำบล
ห้วยขุนราม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในตำบล
ห้วยขุนราม
อบต.ห้วยขุนราม
อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
1
2
3
4
5
 
 
นายมานพ มั่นเจริญ
นายก อบต.ห้วยขุนราม
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
www.huaikhunram.go.th
ติดต่อ
อบต.
โทร : 036-704-024
  ศูนย์ดำรงธรรม
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขุนรามได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้น เพื่อใช้เป็นสื่อกลาง
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์
ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ประชาชน
มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป
 
 
 
NEWS
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขุนราม ต.ห้วยขุนราม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ยินดีให้บริการคะ
 
  กิจกรรม อบต.  
  Activities  
  กิจกการสภา  
  Council  
 
 
 
 
   
 
 
 
ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข [ 10 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 31 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563 [ 26 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 38 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข [ 26 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 39 
 
   
 
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดยลงหินคลุก ม.4 บ้านสวนมะเดื่อ [ 6 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 40 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 บ้านสี่ซับฯ [ 26 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 36 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุหินคลุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 39 
 
   
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 


ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ย. 2562 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน จำนวน ๕ โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพ [ 13 พ.ย. 2562 ]ซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟส่องสว่างสาธารณะในตำบลห้วยขุนราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 พ.ย. 2562 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 พ.ย. 2562 ]ทรายอะเบท และน้ำยาพ่นหมอกควัน [ 6 พ.ย. 2562 ]ซื้อเครื่องออกกำลังกาย หมู่ที่ ๕ บ้านหนองปีกนก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 พ.ย. 2562 ]ซื้อเครื่องออกกำลังกาย หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองมะค่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 พ.ย. 2562 ]จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนบ้านสวนมะเดื่อ ประจำเดือน พฤ [ 31 ต.ค. 2562 ]จ้างค่าซ่อมเเซมบำรุงและรักษายานพาหนะ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ต.ค. 2562 ]จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนบ้านหนองปีกนก ประจำเดือน พฤศ [ 31 ต.ค. 2562 ]จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนบ้านคลองกลุ่ม ประจำเดือน พฤศ [ 31 ต.ค. 2562 ]จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนบ้านซับโศก ประจำเดือน พฤศจิก [ 31 ต.ค. 2562 ]จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนวัดสี่ซับศรีเจริญธรรม ประจำเ [ 31 ต.ค. 2562 ]จ้างซ่อมเเซมเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ต.ค. 2562 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุเครื่องเเต่งกาย สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ต.ค. 2562 ]ซื้อเอ็นตัดหญ้าและจานตัดหญ้าพร้อมจานยึดเอ็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ต.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ต.ค. 2562 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอ [ 25 ต.ค. 2562 ]ซื้อกล่องพลาสติกอเนกประสงค์ ความจุ ๑๐๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ต.ค. 2562 ]จ้างจ้างเหมาจัดทำเว็บไซต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ต.ค. 2562 ]

 
   
 
 
 
 
  วีดิทัศน์  
  Video  
 
กระดานสนทนา
   
 
ขอสอบถามหน่อยจ๊ะ (22 มิ.ย. 2563)    อ่าน 96  ตอบ 0  
เว็บไซต์ อบต.ห้วยขุนราม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (26 เม.ย. 2563)    อ่าน 154  ตอบ 0  
 
   
 
SERVICE
ช่องทางการให้ความช่วยเหลือ
เพื่อประโยชน์และความสะดวกสบาย
ให้แก่ประชาชน
Service guide
คู่มือประชาชน
Knowledge
Management
Tax
คำแนะนำภาษี
Survey
กรอกแบบสอบถาม
ประมวลผล
การสำรวจ
 
ข่าวสารภายนอก
 
 
 
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
 
   
 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด รอบการประเมินที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 เม.ย.-30 ก.ย. พ.ศ. 2563) ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว100  [ 25 ก.ย. 2563 ]
การเข้ารับประกาศเกียรติคุณ ตามโครงการประกวดรางวัล Thailand Rabies Awards 2020 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2957  [ 25 ก.ย. 2563 ]
การจัดทำระบบลงทะเบียนตัวแทนหน่วยงานเพื่อเข้าใช้ระบบ ODRS เพื่อรองรับการลงทะเบียนตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กม. มท 0804.3/ว2945  [ 25 ก.ย. 2563 ]
โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว2958  [ 25 ก.ย. 2563 ]
การจัดส่งผลิตภัณฑ์ หรือสื่อการเรียนการสอน ของโครงการ ฟ.ฟันสวย ยิ้มใส และโครงการ มือสะอาด สร้างสุขภาพดี กศ. มท 0816.1/ว2950  [ 25 ก.ย. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/17051-17080 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 ก.ย. 2563 ]
การรายงานผลการดำเนินงานโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2949 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 ก.ย. 2563 ]
ขอให้จังหวัดเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเข้าข้อมูลเฉพาะปีงบประมาณ 2563 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 28 กันยายน 2563 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2948  [ 24 ก.ย. 2563 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2947 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 ก.ย. 2563 ]
ขอส่งสำเนาแผนการตรวจสอบ ตบ. มท 0805.4/ว5622  [ 24 ก.ย. 2563 ]
การคืนเงินค่าลงทะเบียนตามโครงการฝึกอบรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินของแต่ละหน่วยงานภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2563 สน.คท. มท 0808.4/ว2932  [ 24 ก.ย. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ การจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.5/ว2927 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 24 ก.ย. 2563 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนงบประมาณโครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว2943  [ 24 ก.ย. 2563 ]
รับสมัครผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการผู้รงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการอุทธรณ์คำวินิจฉัยการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2941 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 ก.ย. 2563 ]
เร่งรัดการบันทึกข้อมูลการจัดทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่) กพส. มท 0810.2/ว2939  [ 24 ก.ย. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (งวดที่ 2) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2931  [ 24 ก.ย. 2563 ]
แจ้งการเข้ารับป้ายและเกียรติบัตร ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2929 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 23 ก.ย. 2563 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงกาสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2925 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ก.ย. 2563 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงกาสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2924 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ก.ย. 2563 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2923 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ก.ย. 2563 ]
สน คทหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงิน และการจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านระบบ KTB Corporate Online สน.คท. มท 0808.2/ว2911  [ 23 ก.ย. 2563 ]
แจ้งเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ออกจากบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน จำนวน 4 ราย ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2919  [ 23 ก.ย. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์ให้สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาให้ความเห็นประกอบการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่า ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว2920 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 23 ก.ย. 2563 ]
อัตราค่าบริการสาธารณสุขฯ หมวดที่ 8 ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา ด้านค่าบริการรังสีวินิจฉัย กค. มท 0803.3/ว2918  [ 23 ก.ย. 2563 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 4 (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/16339-16361  [ 23 ก.ย. 2563 ]
 
   
   
 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี (ก.อบต.จังหวัดลพบุรี) ครั้งที่ 8/2563 วันที่ 24 สิงหาคม 2563 [ 16 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 114 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี (ก.ท.จ.ลพบุรี) ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 [ 16 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 122 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี (ก.อบต.จังหวัดลพบุรี) ครั้งที่ 7/2563 เมื่อ 30 กรกฎาคม 2563 [ 30 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 346 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี (ก.ท.จ.ลพบุรี) ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 [ 30 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 251 
ที่ ลบ 0023.5/ว 937 เรื่อง โอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะประจำเดือน พฤษภาคม 2563 [ 10 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 154 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี (ก.อบต.จังหวัดลพบุรี) ครั้งที่ 6/2563 เมื่อ 25 มิถุนายน 2563 [ 29 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 430 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี (ก.ท.จ.ลพบุรี) ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 [ 29 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 364 
ที่ ลบ 0023.5/ว 781 เรื่อง โอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ [ 15 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 117 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี (ก.อบต.จังหวัดลพบุรี) ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม2563 [ 26 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 319 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี (ก.ท.จ.ลพบุรี) ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 [ 26 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 326 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี (ก.อบต.จังหวัดลพบุรี) ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 [ 27 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 368 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี (ก.ท.จ.ลพบุรี) ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 [ 27 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 359 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี (ก.อบต.จังหวัดลพบุรี) ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 [ 1 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 435 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี (ก.ท.จ.ลพบุรี) ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 [ 1 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 367 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี (ก.ท.จ.ลพบุรี) ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 [ 5 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 457 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี (ก.อบต.จังหวัดลพบุรี) ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 [ 5 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 420 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี (ก.อบต.จังหวัดลพบุรี) ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 [ 28 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 466 
ที่ ลบ 0023.2/ว 1903 แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี (ก.อบต. จังหวัดลพบุรี) ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 [ 25 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 461 
ที่ ลบ 0023.2/ว 1904 แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี (ก.ท.จ.ลพบุรี) ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 [ 25 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 494 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี (ก.ท.จ. จังหวัดลพบุรี) ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2562  [ 12 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 407 
 
   
   
 
อบต.ท่ามะนาว คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบร [ 5 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 123 
อบต.มะนาวหวาน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Cape Seal ห [ 25 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 12 
อบต.มะนาวหวาน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Cape Seal หมู่ [ 25 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 11 
ทต.ดีลัง โครงการพัฒนาและส่งเสริมการประกอบอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี พ.ศ.2563 [ 25 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 60 
อบต.หัวสำโรง โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก [ 25 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 20 
ทต.แก่งเสือเต้น กิจกรรมทำความสะอาดบ่อพักน้ำใสของเทศบาลตำบลแก่งเสือเต้น [ 25 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 23 
อบต.มะนาวหวาน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Cape Seal ห [ 24 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 14 
อบต.ท่ามะนาว โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การ [ 24 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 28 
อบต.หนองบัว โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการแปรรูปอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 24 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 67 
อบต.หัวสำโรง ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่2/2563 ครั้งที่ 1 [ 23 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 17 
ทต.เขาพระยาเดินธง ประชาสัมพันธ์ข่าวเพื่อเกษตรกร [ 23 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 29 
ทต.ลำนารายณ์ ประกาศ เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. ๑) (เพิ [ 23 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 75 
อบต.กุดตาเพชร พิธีปล่อยสัตว์น้ำ วันประมงแห่งชาติ ปี 2563 [ 23 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 17 
ทต.เขาพระยาเดินธง ประกาศเทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 23 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 21 
อบต.เขาแหลม โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 23 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 26 
 
   
 

น้ำตกสวนมะเดื่อ
 
  ผลิตภัณฑ์  
   
  สถานที่สำคัญ  
   
 
 
สำรวจความคิดเห็น
   
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ห้วยขุนราม พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
   
Google Earth
แผนที่ดาวเทียม
Naxsolution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
สายตรงปลัด
 
โทร : 036-704-024
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
     
         
 
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 18220
  โทรศัพท์ : 036-704-024 โทรสาร : 036-704-024
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขุนราม
  จำนวนผู้เข้าชม 300,831 เริ่มนับ 22 พ.ย. 2562
  จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-704-024
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขุนราม