หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 

ทุ่งทานตะวัน ลพบุรี

ศาลพระกาฬคู่เมืองลพบุรี

พระปรางค์สามยอด

ลพบุรี ถิ่นดินสอพอง

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ลพบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขุนราม
อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
1
2
3
4
5
   
ประวัติความเป็นมา
 
ภูมิประเทศ
  พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่รายสูง เป็นแบบลอนลูกคลื่น พบก้อนหินขนาดใหญ่ได้ในระดับที่ไม่ลึกจากระดับ ผิวดินมากนัก พื้นที่ทั้งหมดเป็นพื้นที่ของป่าสงวนที่เสื่อมโทรมแล้ว มีสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรีควบคุมดูแลพื้นที่
 
ภูมิอากาศ
  มีลักษณะภูมิอากาศร้อนชื้น ซึ่งช่วงฤดูฝนและฤดูร้อนจะเด่นชัด โดยที่ฤดูหนาว จะอยู่ในช่วงประมาณเดือนธันวาคม - มกราคม
 
อาชีพประชากร

 

 
ประชากรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพทางด้านการเกษตร ได้แก่
 
  • ทำนา
  • ทำสวน
  • ทำไร่
  • ปลูกผัก เป็นต้น
 
อาชีพรองลงมา เป็นด้านการเลี้ยงสัตว์ รับจ้าง รับราชการ ค้าขาย และอื่นๆ
 
จำนวนประชากร
 
มีจำนวนประชากร รวมทั้งสิ้น 7,157 คน แยกเป็น
 
ชาย 3,553 คน คิดเป็นร้อยละ 49.64
 
หญิง 3,604 คน คิดเป็นร้อยละ 50.36
 
จำนวนครัวเรือน 2,667 ครัวเรือน
 
ความหนาแน่นเฉลี่ย 68 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
 
ประวัติตำบล
ตำบลห้วยขุนราม เป็นตำบลที่ถูกแยกออกมาจากตำบลมะนาวหวาน (นายน้อย บุญคิ้ว . สัมภาษณ์. 2545) โดยแยกหมู่บ้าน จากตำบลมะนาวหวานมาเป็น ตำบลห้วยขุนราม จำนวน 16 หมู่บ้าน ริเริ่มดำเนินการขอแยกตำบล โดยนายเชื่อม บุญฉวี และ นายสุธรรม พิมพ์ขาล เมื่อปี พ.ศ. 2517
การตั้งชื่อตำบลห้วยขุนรามนั้น เนื่องจากมีลำห้วยสวนมะเดื่อ ซึ่งเป็นลำห้วยที่เกิดจากน้ำซับใต้ผิวดิน เป็นลำห้วยสำคัญของชาวตำบลห้วยขุนราม ได้ไหลลงไปรวมกับลำห้วยขุนราม
 
ซึ่งลำห้วยขุนรามนี้อยู่กับตำบลมะนาวหวาน ทั้งสองคนผู้ริเริ่มแยกตำบลจึงยึดถือเอาชื่อลำห้วยทั้งสองสาย
มารวมกันจึงเรียกชื่อว่า "ตำบลห้วยขุนราม" มี นายสำราญ พันธุรัตน์ ได้รับเลือกเป็นกำนันคนที่แรก ของตำบลห้วยขุนราม
 
ที่ตั้ง
 
ห้วยขุนราม เป็นตำบลหนึ่งในเขตอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ระยะห่างจากอำเภอพัฒนานิคมไปทางทิศตะวันออก ประมาณ 45 กิโลเมตร อยู่ห่างจากจังหวัดลพบุรี ประมาณ 90 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 220 กิโลเมตร
มีเนื้อที่ทั้งหมด 65,781 ไร่ หรือพื้นที่ประมาณ 105.25 ตารางกิโลเมตร
 
 
 
อาณาเขตติดต่อ
 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.หัวลำ และ ต.ซับจำปา อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี  
ทิศใต้
 
ติดต่อกับ
 
ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี
ต.ซับสนุ่น อ.หมวกเหล็ก จ.สระบุรี
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.ลำสมพุง อ.หมวกเหล็ก จ.สระบุรี  
ทิศตะวันตก
 
ติดต่อกับ
 
ต.น้ำสุด อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
 
 
เขตการปกครอง
 
จำนวนหมู่บ้านในเขตการปกครองแบ่งเป็น 11 หมู่บ้าน ได้แก่
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ประวัติหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1 บ้านโป่งสวอง 214 233 447 168  
2 บ้านมะขามคู่ 353 308 661 234
  3 บ้านซับโศก 431 442 873 293  
4 บ้านสวนมะเดื่อ 481 541 1,022 458
  5 บ้านโป่งเกตุ 308 350 658 275  
6 บ้านสี่ซับ 433 411 844 261
  7 บ้านโป่งมะนาว 209 178 387 132  
8 บ้านคลองกุ่ม 456 407 863 335
  9 บ้านศรีสวัสดิ์ 193 204 397 153  
10 บ้านหนองมะค่า 166 189 355 148
  11 บ้านซับโศก 309 341 650 210  
  รวมทั้งสิ้น   3,553 3,604 7,157 2,667
 
** ที่มา : ระบบสถิติทางการทะเบียน **
 
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขุนราม จ.ลพบุรี
โทร : 036-704-024
รับเรื่องร้องเรียน โทร: 036-704-024
จำนวนผู้เข้าชม 2,915 เริ่มนับ 29 ส.ค. 2562 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขุนราม  
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10